Amb diners i il·lusió, torrons.

| No Comments | No TrackBacks
Mireu quina noticia vaig llegir al Segre (ultimament em sorpren):


Recuperen un poble abandonat de l'Alt Urgell perquè torni a ser habitat


Projecte d'un arquitecte de Tarragona, que vol que la gent hi visqui tot l'any

r.r.
| Montferrer i Castellbó

Tornar a la vida un antic poble de l'Alt Urgell, abandonat des de mitjans del segle XX. Aquest és l'objectiu de Saül Garreta, arquitecte deTarragona que va començar fa vuit anys a comprar cases del poble de Solanell, a Montferrer i Castellbò.Actualment, és propietari de prop d'una trentena d'immobles, el 70% dels que componen l'antic nucli. N'ha millorat l'accés a través d'una pista forestal des del nucli de Castellbò i ahir mateix va arribar l'electricitat, a través d'una línia de nova construcció, a la primera de les cases que ha estat reconstruïda.

Aquesta casa, assenyala Garreta, "és el punt de partida" per a un projecte que va més enllà de fer habitables vells edificis. "Vull un poble amb vida, no segones residències", assegura. La seua intenció, explica, és donar cabuda a Solanell a persones disposades a viure i treballar al poble tot l'any, amb activitats com l'artesania i el turisme rural, entre d'altres.

"Si algú vol una casa per disfrutar de les vistes tres dies a l'any, no m'interessa", afirma l'arquitecte, que sí que ha rebut altres propostes que han despertat el seu interès. "Un antic veí del poble vol una casa", assenyala, "i una altra persona es planteja un servei de custòdia compartida de cavalls per destinar-los a excursions".

"Vull gent amb projectes"

"Ara busco persones capaces de presentar projectes per viure aquí i que facin una inversió inicial en el poble", va assenyalar el promotor d'aquesta iniciativa, que fins ara ha dedicat desenes de milers d'euros als passos previs a la reconstrucció. "Tots els meus estalvis", va assenyalar, a més d'una subvenció de 60.000 euros de la Generalitat per a la línia elèctrica, amb un projecte que va elaborar Endesa de forma gratuïta.

"No tinc cap inconvenient a recuperar la meua inversió d'aquí a 20 anys", diu l'arquitecte, que pretén reconstruir Solanell a imatge del vell poble abans de ser abandonat. "És un arquitectura austera i pràctica", va assenyalar Garreta, que va destacar que les cases i les activitats dels futurs veïns "hauran de ser respectuoses amb el medi ambient".Hi ha gent que ocupen pobles, unes altres persones negocien amb els propietaris i altres que compren totes les cases que poden d'un poble. Siga com siga, si els projectes funcionen tots aconseguim que hi haja un poble abandonat menys. Tú tens la decisió d'agafar el camí que més t'agrade. Si vols, clar!


A sonmiar!!

No TrackBacks

TrackBack URL: http://unpoblediferent.zonalibre.org/cgi-bin/mt-tb.cgi/26433

Leave a comment

About this Entry

This page contains a single entry by Willy Bigot published on October 10, 2011 8:31 PM.

És el començament d'una nova democràcia local? was the previous entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

Powered by Movable Type 4.23-en